Přednášející

Přednášky na aktuální témata insolvence viděná očima všech insolvenčních oborů

Stejně jako loňský ročník, i ten letošní zaujmou za mikrofonem místo etablovaní odborníci v oboru insolvence, zákonodárství či restrukturalizace.