Pořadatel

Insolvenční kongres pořádá ARET Praha s.r.o. a systém IR-IS pro insolvenční správce, který usnadňuje náročnou insolvenční praxi většině insolvenčním správcům v ČR.

Jsme IT firma, která působí ve světě insolvenční problematiky už od roku 2009.

Díky systému IR-IS známe podrobně praxi insolvenčních správců i kanceláří a chceme, aby se tento obor ubíral moderním, správným směrem, který zahrnuje snadné a automatizované vedení agendy.

Proč jsme se rozhodli uspořádat kongres?

Po prvním ročníku nám mnoho z vás řeklo “Konečně má insolvenční obor důstojnou akci na adekvátní úrovni!”

Na základě zpětné vazby stavíme i současný ročník s důrazem na:

 

Důstojnou reprezentaci

Událost, která náročný obor insolvenční praxe ukáže v jeho pravé podstatě – jako obor, který zasahuje do několika dalších odvětví a je něčím mezi právničinou, pokročilým účetnictvím s vedením komplexní agendy a přesahem do IT.

Prostor k diskuzi

Místo, kde mohou zákonodárci obhájit svá rozhodnutí, insolvenční správci se na ně ptát a vědět o nich jako první. Zákony a novely nevznikají ve vakuu a díky zpětné vazbě napomáháte i vy jejich budoucí podobě.

Prvotřídní informace

Obsah, který nikde jinde nenajdete. Přednášky a diskuze vedené špičkami v oborech, jako je právo, insolvenční praxe, risk-management, restrukturalizace či zákonodárství.

Kam směřuje praxe v oboru insolvence?

O tom rozhodujete i vy svojí účastí na kongresu.

Díky vaší zpětné vazbě pak můžeme do příštího ročníku zapracovat kýžená témata, vylepšení nebo kontaktovat konkrétní osobnosti.

Přijďte se podílet na vývoji budoucnosti oboru insolvence!