Děkujeme všem za účast a spolupráci na

Insolvenčním Kongresu 2019

konaným pod záštitou České Advokátní Komory.

Na kongresu jste mohli navšítvit 24 přednášek, slyšet 36 přednášejících a potkat 650 svých kolegů.

Pro účastníky kongresu, ale i ty, kteří nestihli přijet, máme ke shlédnutí videa z kongresu. Snadno tak znovu uvidíte přednášky, které se Vám líbily i ty, které jste nestihli.

Co se o kongresu říkalo před zahájením?

Oficiální pozvánka na uplynulý kongres

Kdo na kongresu přednášel

Kongres zahájil ministr spravedlnosti  JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. 

Přednášeli a diskutovali zástupci Nejvyššího a krajských soudů, Parlamentu ČR, České advokátní komory, Ministerstva spravedlnosti, insolvenčních správců a Exekutorské komory.

Seznam přednášejících v abecedním pořadí:

 • Mgr. Marek Benda, předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny
 • JUDr. Viktor Břeska, Krajský soud Ostrava
 • JUDr. Klára Cetlová, náměstkyně ministra spravedlnosti, sekce dohledu a justice
 • JUDr. Jaromír Císař, advokát, insolvenční správce
 • JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M, odborný asistent PF UK
 • JUDr. Ladislav Derka, soudce Vrchního soudu v Praze
 • Ing. Miroslav Gálus, ekonom
 • JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Praze
 • Mgr. Bc. Michal Hora, advokát
 • JUDr. Martin Horák, LL.M., MBA, advokát
 • JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., advokátka
 • JUDr. Jan Chvojka, poslanec, zpravodaj novely insolvenčního zákona
 • JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti
 • Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě
 • JUDr. René Kurka, Česká národní banka
 • Mgr. Bc. Jan Mašek, advokát
 • JUDr. Monika Novotná, advokátka
 • Mgr. Jáchym Oswald, Krajský soud Ústí nad Labem
 • JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu
 • JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory
 • Ing. Pavel Procházka, ekonom
 • Mgr. et Mgr David Průša, advokát
 • JUDr. Martin Richter, ředitel odboru insolvence MSp
 • JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce
 • Mgr. Adam Sigmund, advokát, insolvenční správce
 • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., ekonom
 • Ing. Petr Smutný, ekonom
 • Ing. Tereza Somolová, insolvenční správkyně
 • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA, místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka,LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu České republiky
 • Ing. Radim Škarpa, ekonom
 • JUDr. Jeroným Tejc, náměstek ministra spravedlnosti
 • JUDr. David Uhlíř, soudce Ústavního soudu
 • Ing. Jan Vitáček, ekonom
 • Mgr. Ing. Klára Vítková, vrchní ministerský rada, MSp.
 • JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory

Jaký byl program

24 přednášek ve 3 sálech

Připraveno bylo 24 přednášek a diskuzních panelů ve 3 sálech na téma aktuální novely Insolvenčního zákona.

Hlavní sál Meridian

Hlavní sál Meridian byl zasvěcený novele a jejímu uvádění do praxe z pohledu ministerstva, soudů a insolvenčních správců. Další přednášky byly na téma odpůrčích žalob, dopadů zajišťovacích příkazů v insolvenčním řízení, trestně právní praxe v průběhu insolvenčního řízení a další.

Sál Keppler

V sále Keppler probíhaly diskuzní panely se zaměřením na věřitele, praktické postupy insolvenčních správců. Navazovaly tak na na přednášky v hlavním sále.

Sál Stela

V sále Stella byl diskuzní prostor zejména pro soudce a další justiční profese. Další program byl v přílehlých sálech a připravili jej pro Vás partneři kongresu.

Kompletní dokumentace všech přednášek

Součástí kongresu je také kompletní dokumentace všech přednášek a diskuzí včetně videozáznamů a řada doprovodných materiálů, které jsou ke shlédnutí online.

Vědecký výbor kongresu

Vědecký výbor kongresu se zhostil úkolu uvědomit odbornou veřejnost o hlavních myšlenkách kongresu. Připravuje také sborník, kde shrne závěry přijaté na kongresu.

 

Výbor dále zhodnotí uplynulý kongres a určí jeho další směřování pro budoucí ročník 2020.

 

 • JUDr. Klára Cetlová
 • JUDr. Ladislav Derka
 • JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M.
 • JUDr. Jan Chvojka
 • JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.
 • Mgr. Adam Sigmund
 • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka,LL.M., Ph.D.
 • JUDr. Jeroným Tejc
 • JUDr. David Uhlíř
 • JUDr. Michal Žižlavský

Management kongresu

Kongres pořádal Aret Praha s.r.o. – nejednalo se tedy o žádný soukromý kongres třetí strany či jiné právnické osoby.

K uspořádání předešlého i příštího ročníku nás motivuje dlouholetý kontakt s advokáty a insolvenčními správci díky našemu systému IR-IS pro insolvenční správce.

 

Po velmi vřelých reakcích účastníků kongresu se nám potvrdilo, že tato tradice setkávání odborníků z oboru insolvence má velký význam i pro budoucí ročníky. Děkujeme!

 

 • Ředitel kongresu: Ing. Radek Štefanič
 • Manažer kongresu: Ing. Renata Hurtová
 • Obchodní manažer: Bc. Vojtěch Štrob
 • Správce webu: MgA. Miroslav Bárta

Hlavní partneři kongresu

Materiály ke shlédnutí

Děkujeme, že jste navštívili Insolvenční kongres! Jak jsme slíbili, připravili jsme ke shlédnutí videa z kongresu. Díky nim si můžete poslechnout i přednášky a panely, kterých jste se nestihli zúčastnit. A ti, kteří na kongresu nebyli vůbec, tak mají možnost vidět, na co se mohou těšit příští rok!

Sponzoři kongresu