8:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 9:40

Zahájení – úvodní slovo ministra spravedlnosti a ředitele kongresu

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., Ing. Radek Štefanič

9:40 – 10:20

Diskuzní panel: Oddlužení po novele – nové trendy druhé šance

M. Benda, J. Chvojka, S. Polčák, O. Řeháček, J. Tejc, M. Žižlavský, V. Plášil

Moderuje: J. Císař

10:20 10:45

Vybrané problémy v oblasti insolvencí z hlediska dohledu MSp

JUDr. Klára Cetlová

10:45 – 11:00

coffee break

11:00 – 11:15

Klíčové dopady novely do činnosti soudů

Mgr. Rostislav Krhut

11:15 – 11:30

Dopad akreditační a oddlužovací novely

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA

11:30 – 12:30

Diskuzní panel: Dopad novel v praxi krajských soudů

V. Břeska, J. Grygar, R. Krhut,  J. Oswald, Z. Strnad

Moderuje: H. Horová

12:30 – 13:30

oběd

13:30 – 14:00

Insolvenční řízení v rozhodování Ústavního soudu

JUDr. David Uhlíř

14:00 – 14:15

Odměny za sepis insolvenčního návrhu advokátem

JUDr. Michal Žižlavský

14:15 – 14:45

Vztah insolvenčního řízení a správního soudnictví

JUDr. PhDr. Karel Šimka,LL.M., Ph.D.

14:45 – 15:00

coffee break

15:00 – 15:20

Popírání pohledávek ze směnek v insolvenčním řízení

JUDr. Ladislav Derka

15:20 – 15:40

Generátor náhodného přidělování

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

15:40 – 16:00

Subjekty finančního trhu – specifika likvidace, insolvence a řešení krize

JUDr. René Kurka

16:00 – 16:30

Přihláška v insolvenčním řízení, odstraňování vad, přezkoumání a popěrné úkony,
postoupení pohledávky a reakce insolvenčního soudu

Mgr. Jáchym Oswald

16:30 – 18:00

Ukončení kongresu, individuální diskuze

Sál KEPLER

Pod záštitou sdružení TMA

9:40 – 10:20

Diskuzní panel: Ohrožené ekonomické sektory a názory věřitelů na možnosti řešení. Bankovní regulace a její dopady.

P. Procházka, A. Sigmund, M. Gálus, J. Schönfeld, J. Vitáček, R. Škarpa, M. Horák

Moderuje: P. Smutný a J. Mašek

10:20 10:45

Dopad prohlášení konkursu na SJM po oddlužovací novele

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

10:45 – 11:00

coffee break

11:00 – 11:30

Diskuzní panel: První ekonomický cyklus za účinnosti insolvenčního zákona a co dál. Banka jako věřitel v insolvenčním řízení.

P. Procházka, A. Sigmund, M. Gálus, J. Schönfeld, J. Vitáček, R. Škarpa, M. Horák

Moderuje: P. Smutný a J. Mašek

11:30 – 11:45

Akvizice insolventních podniků

JUDr. Michal Žižlavský

11:45 – 12:00

Specifika oceňování podniku v insolvenci

Mgr. Adam Sigmund

12:00 – 12:30

Dohled MSp nad insolvenčními správci

JUDr. Martin Richter, Mgr. Ing. Klára Vítková, Mgr. Bc. Jan Mašek

12:30 – 13:30

oběd

13:30 – 14:00

Právní důsledky přezkumu daňové pohledávky v insolvenčním řízení

JUDr. Monika Novotná

14:00 – 14:45

Daňové povinnosti IS pro rok 2019. Žaloby proti správci daně – §203a

JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., Ing. Tereza Somolová

14:45 – 15:00

coffee break

15:00 – 15:30

Diskuzní panel: Praktické dopady trestných činů v insolvenčním řízení

Mgr. Bc. Michal Hora, Mgr. et Mgr David Průša

15:30 – 16:00

Úskalí vázanosti podnikatele jednáními učiněnými za něj členy statutárního orgánu a dalšími osobami

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

16:00 – 16:30

Případová studie oddlužení po novele od A do Z

16:30 – 18:00

Ukončení kongresu, individuální diskuze